03/03/2017

6.607.(2mar2017.7.7') Blázquez...Xosé María Álvarez Blázquez

Nasceu a 5fev1915 (Tui)
e morreu a 2mar1985 (Vigo)
***

Dia das Letras Galegas - 2008
Xosé María Álvarez Blázquez,
é a personalidade homenageada em 2008 pela Real Academia Galega. 
Destacando que ele foi “o exemplo perfecto dun home polígrafo, erudito e interesado pola historia, a arqueoloxía 
ou a literatura”, e destacou tamén o seu “importante labor” como editor. Uma das vozes do neotrobadorismo.
Álvarez Blázquez, nasceu no ano de 1915 em Tui (Pontevedra), e militou na Federación de Mocidades Galeguistas 
e no Partido Galeguista. Com Luís Viñas Cortegoso, fundou a Editorial Monterrey em 1950, em 1964 
fundaría Edicións Castrelos, fitos fundamentais para a normalización da cultura galega nos duros anos do franquismo. 
Em 1962 entra e faz parte da Real Academia Galega. Morre no ano de 1985 em Vigo.
Da sua obra em galego, destaca-se a colecção de relatos, Os ruíns (1936) e A pega rabilonga e outras historias de 
tesouros (1971), no género da narrativa infantil. Entre a sua obra lírica, o poemário, realizado junto com seu irmão 
Emílio, Poemas de ti e de min (1949), Roseira do teu mencer (1950), Cancioneiro de Monfero (1953), uma das obras
 chaves do neotrobadorismo, Romance do pescador peleriño (1954), além de Canle segredo, escrito em 1954 
e publicado em 1976. Como ensaísta, publicou Escolma de poesía galega II: A poesía dos séculos XIV a XIX
 (1959), Escolma de epigramas (1968), e Escolma de poesía medieval (1975).
A COMETA
Botar unha cometa
era guindar os soños
todos pola fiestra.

Era poñer a ialma
por enriba das ponlas
máis ergueitas da fraga.

Era andar cos miñatos
nun outo vóo suspenso
sobor da paz dos campos.

Era ter - cousa meiga! -
o corazón atado
cun longo fío á terra.
http://galeriagalicia.blogspot.pt/2008/05/
***
poesia galega completa x. m. alvarez blazquez-xose maria alvarez blazquez-9788497826877
https://www.casadellibro.com/libro-poesia-galega-completa-x-m-alvarez-blazquez/9788497826877/1176210
***
http://tarrenego.blogspot.pt/2017/02/xose-maria-alvarez-blazquez-4.html
Irmáns:
Eu vos invito pra a loita. De hoxe en diante prométovos deixar no oco de un albre o meu bagaxe inútel de poeta e ire con vosco a onde vos queirades. E non hemos loitar coma o coello que fuxe da raposa, non; eu sei ben que se o coello fincara os dentes nos fuciños do seu nemigo, tiña xá moito camiño andado pra gañar. Nos temos de dal-o peito, e se en derradeiro termo a raposa nos pilla, morramos co-a ideia de que cando nos xanta a carne hemos tere bo celme.
Deitemos a pedra da nosa indiñazón na mansedume eistúpida dos illós e acendamos fachas nos osos dos bos de Carral. Eu sei de certo que os seus espritos andarán con nosco, latexarán a nosa veira e daránnos o bafo lene e balsamado do seu inmorredoiro amor a Galiza.
Eu ben sei que o esprito dos mártires de Carral está con nosco. Por iso non vos prego o minuto de silenzo que pol-os mortos se prega. Eu prégovos coma aos vivos, pois iles vivos están en vos, que vos poñades en pé.
Homes de Carral: ergueivos!
"Berro en Lembranza dos Herois de Carral", 
***
Via Wikipédia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Xos%C3%A9_Mar%C3%ADa_%C3%81lvarez_Bl%C3%A1zquez

Xosé María Álvarez Blázquez

***
Diário Escolar
http://revistas.usal.es/index.php/0212-0267/article/viewFile/12643/12953
***
http://www.academia.edu/10124199/Correspond%C3%AAncia_entre_Jos%C3%A9_Maria_%C3%81lvarez_Bl%C3%A1zquez_e_Rodrigues_Lapa_Um_novo_artigo_in%C3%A9dito_de_%C3%81lvarez_Bl%C3%A1zquez_Ainda_en_roda_de_D._Lopo_L%C3%ADas_2008_
***
http://www.poesiagalega.org/uploads/media/montero_santalha_2007_blazquez.pdf
***
https://www.researchgate.net/publication/263948523_Escritos_sobre_arqueoloxia_de_Xose_Maria_Alvarez_Blazquez
***
2012
foi dia de Blázquez
via Carmen Jácome
A final...
Em toda a nossa vida
há um sonho de brinquedos
– estrada indefinida
de desejos inquietos
–Em toda a nossa vida
há um riso de mulher
– estrada florescida
de um velho amanhecer
–Em toda a nossa vida
há uma doce saudade
– uma estrada comprida
que finda na Verdade...